Hướng dẫn cách viết giấy mua bán xe chính xác nhất hiện nay

Thay vì lập hợp đồng mua bán xe tại cơ quan có thẩm quyền, nhiều người lựa chọn tự viết tay Giấy mua bán xe để việc giao dịch được thực hiện một cách nhanh chóng.

1. Giấy bán xe viết tay là gì?

Giấy bán xe viết tay là giấy tờ thể hiện sự thỏa thuận của các bên về việc mua bán xe, theo đó bên bán sẽ giao cho xe cho bên mua theo đúng thỏa thuận về loại xe, đặc điểm xe, giấy tờ xe… Loại giấy tờ này thường có hình thức và nội dung đơn giản hơn so với hợp đồng mua bán xe được lập tại các cơ quan có thẩm quyền.

Trong giấy tờ bán xe sẽ gồm các nội dung:

– Thông tin của bên bán và bên mua xe: Họ tên, nơi ở, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

– Đặc điểm xe mua bán: Màu xe, loại sơn, số máy, khung…

– Sự thỏa thuận mua bán: Giá mua bán xe, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán, các loại thuế, phí phải nộp…

– Cam đoan của các bên.

2. Một số Mẫu Giấy bán xe viết tay

2.1. Giấy bán xe máy viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển kiểm soát: ………………………..

Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ……., tại …………………, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A)

Ông (Bà):……………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………..

CMND số: ……………..do Công an……………….cấp ngày………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………..

BÊN MUA (BÊN B)

Ông (Bà): ……………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………..

CMND số:………….. do Công an…………..cấp ngày……………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………..

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe môtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu:

Loại xe:…………., màu sơn: …………, số máy: ………….., số khung: ……….., biển số đăng ký: …………… theo “Đăng ký xe” số …………. do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an ……….. cấp ngày ……. (đăng ký lần đầu ngày ………).

Nguồn gốc xe:

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: …….. đồng (……………đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. Bên bán cam đoan:

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên mua cam đoan:

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

2.2. Giấy bán xe ô tô viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày ….. tháng ….. năm ……

GIẤY MUA BÁN XE Ô TÔ, XE MÁY

Tôi tên là:…………………………………………………….

Số CMND/CCCD:……….cấp ngày……….Nơi cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:… …………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……… ……………………………………

Là chủ xe ô tô/ xe máy:

Biển số:………… …………… Nhãn hiệu: ………………………….

Loại xe: ……………………….. Màu sơn: …………………………………

Số máy: ……………………. Số khung: …………………………..

Chiếc xe trên được tiến hành bán cho:

Ông/Bà:……………………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD: …………cấp ngày………Nơi cấp ………………..

Địa chỉ thường trú:…………………… …………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………… ………………………………

Bên bán đã tiến hành giao xe và các giấy tờ liên quan đến xe, bao gồm:

………………………………………………………………………………

Bên mua đã tiến hành giao đủ số tiền mua chiếc xe ô tô/gắn máy máy là………đồng

(Bằng chữ:………………….) kèm theo biên nhận đính kèm.

Kể từ ngày….tháng….năm….chiếc xe ô tô/xe máy mang biển soát………thuộc quyền sở hữu của ông/bà…………Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng, lưu hành xe theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của chính quyền UBND cấp xã nơi người bán thường trú Người bán

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.3. Giấy bán xe chuyên dùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:………………….. Số CMND hoặc hộ chiếu:

Ngày cấp:……………………………Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:………………………………………………….

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có)…………………………….

Địa chỉ thường trú………..Số CMND hoặc hộ chiếu……………..

Ngày cấp………………………………Nơi cấp:……………….

Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này:

Loại xe máy chuyên dùng:……………….Màu sơn:………….

Nhãn hiệu (mác, ki………………Công suất:………………..

Nước sản xuất:………… …….Năm sản xuất:……………….

Số động cơ:……………………Số khung………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): ……….Trọng lượng………

Biển số đăng ký (nếu có):…… Ngày cấp……Cơ quan cấp………

Nơi cấp:……………………………………………………………..

Nay tôi bán, cho, tặng chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông bà)

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………..

Số CMND hoặc hộ chiếu số:………..ngày cấp………….Nơi cấp…………

Các loại giấy tờ kèm theo bao gồm:

TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang
1
2
3

…., ngày…..tháng…….năm……

Xác nhận của chính quyền cấp xã nơi người bán, cho, tặng đăng ký thường trú.

(Nội dung xác nhận là chứng thực chữ ký

của người bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng)

Người bán, cho, tặng ký tên

(Ghi rõ họ và tên)

*Ghi chú:  Nếu là đồng chủ sở hữu phải có đủ chữ ký của đồng chủ sở hữu.

3. Hướng dẫn chi tiết viết Giấy bán xe

– Về thông tin của chủ sở hữu: Người làm giấy phải ghi rõ họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú…

Các thông tin được ghi trong Giấy tờ bán xe phải chính xác, người khai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu ghi thông tin gian dối, không đúng sự thật.

– Về đặc điểm của xe bán: Ở phần này cần miêu tả một cách chi tiết, rõ ràng nhất những thông tin nhận diện cơ bản của xe, chẳng hạn như: Loại xe (xe máy hay xe ô tô), màu sơn xe là màu gì, nhãn hiệu của xe, kiểu dáng, công suất, màu sắc, nước sản xuất, năm sản xuất, số động cơ, số khung, kích thước…

Ngoài ra, cần phải điền thêm những thông số quan trọng khác như biển đăng ký xe số bao nhiêu, ngày cấp, nơi cấp, cơ quan cấp…để chứng minh nguồn gốc rõ ràng, xuất sứ của chiếc xe.

– Thông tin của người mua: Tương tự như phần thông tin của người bán/chủ sở hữu xe, cần ghi chính xác và đầy đủ các thông tin của người mua xe: Họ tên, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân…

4. Một số nội dung cần lưu ý về Giấy bán xe viết tay

– Giấy bán xe viết tay vẫn cần phải công chứng, chứng thực

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020, khi đi đăng ký xe, giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe gồm một trong các giấy tờ:

2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hoá đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe (quyết định, hợp đồng, văn bản thừa kế) theo quy định của pháp luật;

b) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Theo đó, trường hợp hai cá nhân mua bán xe với nhau thì cần phải có giấy tờ mua bán có xác nhận công chứng của Văn phòng/Phòng công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã…

Như vậy, khi các bên mua bán xe bằng Giấy viết tay vẫn thực hiện công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

– Thời hạn Giấy bán xe viết tay

Hiện nay chưa có quy định cụ thể về thời hạn của Giấy bán xe viết tay. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BGTVT:

“4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.”

Như vậy, kể từ ngày lập Giấy bán xe viết tay thì trong vòng 30 ngày, bên mua phải đến cơ quan công an có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đăng ký xe, biển số.

Bài viết liên quan